Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Taxi Witteveen. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Taxi Witteveen het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

Taxi Witteveen zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Taxi Witteveen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Links

Bepaalde links in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Taxi Witteveen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.